Cum se fabrica băutura răcoritoare CI-CO în 1972, ce povestește ursulețul
În anii '70, CI-CO a fost una dintre cele mai populare băuturi răcoritoare fără alcool produse în România. Revista Flacăra a publicat în luna iulie a anului 1972 un articol detaliat despre faimoasă băutură răcoritoare, cu informații interesante despre modul în care CI-CO era fabricat la întreprinderea din cartierul bucureștean Militari.

CE POVESTEȘTE URSULEȚUL

Imaginea ne-a devenit de mult familiară: într-un cerc roșu cu contur alb, un ursuleț așezat pe labele posterioare, puțin lăsat pe spate și cu botul ridicat în sus este gata să răstoarne în gîtlej o uriașă sticlă cu băutură răcoritoare. Este o emblemă comercială, ceea ce în termeni de specialitate se numește «trade-mark», o marcă înregistrată, menită a da personalitate și girul calității unui produs. în cazul de față, al unuia ce a devenit foarte cunoscut și apreciat în ultimul an — băutura răcoritoare CI-CO.

Ce este CI-CO? Cine, cum și unde o produce? Care-i sînt caracteristicile?
lată cîteva întrebări pe care dacă — în mod simbolic — le punem ursulețului, acesta ne va invita să-l vizităm la el acasă, în noua și moderna fabrică de băuturi răcoritoare din cartierul bucureștean Militari.

Nu ne-a fost greu să-l găsim. Noua fabrică de băuturi răcoritoare — amplasată printre celelalte întreprinderi industriale moderne înălțate în ultimii ani în Militari — strălucește prin fațada sa azurie, întreruptă deasupra intrării principale de un fronton acoperit cu placaj ceramic cărămiziu, pe care se lăfăie ursulețul nostru.

fabrica minFOTO: Fabrica de băuturi răcoritoare CI-CO, aparținînd I.P.A București, o clădire modernă, integrată pe deplin în noul peisaj al platformei industriale Militari.

La aripa din dreapta a edificiului, un du-te-vino de autocamioane ce par niște care alegorice datorită coloritului lor viu și formei inedite ce le-o dă caroseria loi specială — autocamioane ce poartă aceeași emblemă: ursulețul cu sticla sa și cele patru litere CI-CO — încarcă zi și noapte, fără întrerupere, navete cu sticle ce conțin apreciata băutură sau descarcă sticlele goale colectate de la toate punctele de desfacere. Dacă vrei să cunoști ce este CI-CO, în ce constau virtuțile sale și condițiile în care se prepară, cel mai bun lucru pe care-l ai de făcut este să însoțești navetele acestea de la descărcarea sticlelor goale din autocamioane pînă la reîncărcarea lor, pline. Cîte 40 de navete, fiecare conținînd cîte 24 de sticle goale de CI-CO, sînt așezate în camioane pe cîte o paletă din lemn de construcție specială. Un electrostivuitor ridică paleta, și cele 960 de sticle de CI-CO își încep călătoria lor în fabrică. Această călătorie, de la mașina automată ce descarcă navetele cu sticle goale de pe palete pînă la surata ei ce le reîncarcă pe cele pline, însumează un drum de 200 de metri de bandă rulantă, drum ce durează o oră și un sfert, în tot acest timp, sticlele — și în paralel navetele — sînt spălate cu apă fierbinte (3 băi dintre care una la o temperatură de 80°C) și detergenți, sînt controlate în fața unor ecrane speciale la care orice urmă de impuritate sau de ciobire se semnalează cu ușurință, trec apoi printr-o instalație monobloc în care sticlele sînt supuse automat operației de umplere și capsulare, se plimbă din nou prin fața unor ecrane de control, după care pătrund în instalația de pasteurizate.

Timp de 42 de minute sticlele cu CI-CO «fierb în sucul lor propriu» în această instalație, unde temperatura se menține constantă la 85°C, după care sînt supuse unor dușuri din ce în ce mai reci, ajungînd, tot pe bandă rulantă, la o mașină care le încarcă din nou în navete. De aci, pe o altă bandă rulantă, ajung în magazia de expediere, unde o altă mașină le așază din nou, cîte 40 de navete a cîte 24 sticle, pe paletele de lemn pe care electrostivuitoarele le vor depune, una peste alta, în autocamioane. Timp în care ciclul se reia în cealaltă parte a magaziei.

TOATE ACESTE OPERAȚII: descărcare din camion, depaletizare, deznavetare, spălarea navetelor și a sticlelor, controlul sticlelor goale, umplerea și capsularea sticlelor, controlul sticlelor pline, pasteurizarea, înnavetarea, paletizarea și reîncărcarea navetelor cu sticle pline în autocamioane — SÎNT MECANIZATE Șl AUTOMATIZATE.

paletare CI CO min FOTO: O prezență ce a devenit de mult familiară pe străzile Bucureștiului: autocamioanele cu CI-CO.

Se poate afirma, fără nici o exagerare, că din momentul - intrării autocamionului cu sticle goale pe poarta fabricii pînă la ieșirea lui cu sticlele pline, NICI O MÎNĂ DE OM N-A ATINS STICLELE CU CI-CO! Automatizarea aceasta, dusă la limitele maxime, constituie o garanție a desăvîrșitei igiene în procesul de producție al băuturii răcori toare CI-CO. Aceeași igienă desăvîrșită este asigurată și în celelalte etape ale producției. 

îmbuteliere CI CO minFOTO: Omul nu face decît să supravegheze mașinile «inteligente» din fabrica de băuturi răcoritoare în care se produce CI-CO.

În cealaltă parte a fabricii putem cunoaște fazele prin care băutura trece înainte de a fi îmbuteliată. Mai întîi apa trece printr-o foarte modernă instalație de tratare. După ce analizele interfazice constată că ea corespunde tuturor normelor, apa este pompată la siropărie prin conducte speciale de metal inoxidabil.
cazane CI CO min
FOTO: Instalații automate sută la sută asigură dozajul perfect al componentelor băuturii.


Aci se găsesc 16 cazane mari, confecționate de asemenea din oțel INOX; în patru din aceste cazane se prepară siropul, — zahărul se dizolvă în apă — după care, trecînd printr-un filtru special, siropul se depune în celelalte 12 cazane, în care se efectuează cupajarea — amestecul siropului cu concentratul de citrice. În această fază — a cărei execuție se realizează tot prin mijloace automate — se efectuează o operație asupra căreia vrem să ne oprim cîteva clipe, deoarece ea este una dintre acelea care asigură principala caracteristică a băuturii CI-CO — gustul său delicios și înaltele sale calități răcoritoare și nutritive: CI-CO este preparat 100% din substanțe naturale. Concentratul de citrice cu care se face cupajarea băuturii CI-CO este importat din țările mediteraneene mari producătoare de citrice. Fiecare cutie de metal închisă ermetic, adusă de pe țărmurile Mediteranei, conține, în cele cîteva kilograme ale sale, mii și mii de portocale ce au fost stoarse și pasteurizate pînă cînd dintr-o portocală a rămas o bobiță de concentrat, pînă cînd o stivă de portocale s-a transformat într-o cutioară de substanță asemănătoare unui gem. Acest «gem» se introduce în cele 12 cazane în care se produce operația de cupajare. Și aceste operații sînt supuse unui control interfazic prin analize de laborator. laborator CI CO min

FOTO: La laboratoarele de analize se lucrează în trei schimburi pe zi, controlîndu-se tot timpul, interfazic ca și în final, calitatea produsului.

Din cazanele de stocare de la siropărie, lichidul este pompat, tot prin tuburi INOX, la instalația «PREMIX» din cadrul liniei de umplere. Este acea instalație la care sticlele goale, spălate și controlate, au ajuns cam după ce au parcurs jumătate din drumul lor în fabrică. La această instalație sosește însă nu numai lichidul pompat din cazanele de la siropărie, ci și bioxidul de carbon, produs într-o secție specială a fabricii. Tot cu mijloace automate, cu ajutorul unor mașini «inteligente» care «știu» cît bioxid de carbon e nevoie pentru ca băutura să aibă gustul acidulat pe care-l apreciem atît de mult, se efectuează acest ultim amestec înainte de încărcarea, capsularea și pasteurizarea sticlelor. În tot acest timp, laboratorul de analize, încadrat cu chimiști și laboranți specializați, analizează, interfazic, totul: apa, zahărul, siropul, concentratul, bioxidul de carbon; apoi, la fiecare șarjă, produsul finit, ținînd seama de toate calitățile sale: aspectul, aciditatea, sifonarea, zahărul conținut, procentul de esență etc.

Sperăm că, descriind acest proces de producție, am reușit să lămurim cititorului cîteva chestiuni:

1) CI-CO se prepară pe baza unui concentrat din produse naturale.
2) înaltul grad de automatizare a procesului său de producție asigură cea mai deplină respectare a regulilor igienice.
3) Controlul permanent — interfazic și la produsul finit — garantează calitatea desăvîrșită a produsului. În acestea constă secretul succesului de care se bucură băutura răcoritoare CI-CO.
De aci faptul că producția de cîteva sute de mii de sticle de CI-CO pe zi se dovedește nesatisfăcătoare față de cererea mereu crescîndă a consumatorilor.

O EXPLOZIE... PAȘNICĂ Șl RĂCORITOARE

Așa cum se vorbește de «explozia automobilistică» ori de «explozia demografică» în unele zone ale globului, la fel se poate folosi formula de «explozie» pent.ru a caracteriza uriașa dezvoltare ce au cunoscut-o în ultimul deceniu, în întreaga lume, producția, desfacerea și consumul băuturilor răcoritoare nealcoolice. Cifrele sînt grăitoare: în țările cele mai avansate din punct de vedere industrial s-a ajuns la un consum mediu de 1—2 sticle de locuitor pe zi (e vorba, bineînțeles, de cifra medie ce rezultă pe o țară întreagă, împărțindu-se consumul total la numărul tuturor cetățenilor țării, inclusiv nou-născuții, care nu beau decît... lapte, inclusiv locuitorii unor ținuturi cu climă foarte rece, cum este, în cazul S.U.A., Alaska), în marile metropole ajungîndu-se la 6 sticle pe zi de locuitor. Cifrele de afaceri ale companiilor producătoare de asemenea băuturi sînt dintre cele mai mari: unul dintre marile concerne americane de băuturi răcoritoare se plasează, în ce privește cifra de afaceri, printre cele mai mari companii din S.U.A., înaintea multor concerne producătoare de oțel, mașini sau petrol; numai pentru publicitate acest concern cheltuiește anual (1970) 56 milioane de dolari!

La răspîndirea uriașă a acestor băuturi au concurat mai multe elemente, dintre care, drept cele mai importante, trebuie să amintim două: poluarea surselor naturale de apă în țările industriale, pe de o parte, și, pe de altă parte, introducerea, în majoritatea țărilor, lumii, a interdicției consumului de băuturi alcoolice pentru conducătorii auto. În același timp, răspîndirea cunoștințelor medicale și igienice în mase a convins tot mai mult omenirea că băuturile răcoritoare sînt cele mai sănătoase pentru organism. Și în țara noastră aceste băuturi au început să cunoască în anii din urmă o mare răspîndire. Printre cele mai recente, care au venit să umple un gol demult simțit în sortimentul răcoritoarelor românești, se numără băutura răcoritoare CI-CO. Ea este produsă și vîndută într-o cantitate de cîteva sute de mii de sticle pe zi, acum.

Articol scris V. SAVIN și publicat în revista Flacăra (iulie, 1972). Fotografii: Elena GHERA
 Articol revista Flacăra

Ce s-a întâmplat cu fabrica CI-CO după revoluție

Astăzi, din fosta fabrică Cico din cartierul Militari a mai rămas doar un depozit. Aparţine Coca-Cola Helenic Group, care în 2007 a mutat producţia de aici la fabrica din Ploieşti. SC CI-CO SA a devenit exclusiv afacere imobiliară. Face profit din închirierea celor 10.500 de metri pătraţi din Halele Obor. Anul trecut a avut afaceri de peste 2 milioane de euro. Daniela Zaharia, director economic la SC CI-CO SA: „Veniturile din exploatare pe primele 6 luni au fost de 4, 8 milioane lei. Societatea are venituri numai din chirii”. Gheorghe Glăman, fost ministru adjunct al Agriculturii: „CI-CO avea un singur lucru. Era şi el foarte bine poziţionat. Oborul, mijlocul Bucureştiului, a fost o luptă între şacali. Deci el a dispărut între cei care aveau pământul şi cei care voiau să-l ia”. Pentru falimentul industriei răcoritoarelor, singurii care plătesc, într-un fel sau altul, sunt câţiva oameni de afaceri care s-au ales cu dosare penale." scria DIGI24, în luna septembrie a anului 2016, ]într-un articol intitulat "ROMÂNIA FURATĂ. Sucurile româneşti, monedă de schimb în jocurile imobiliare", pe care puteți să-l citiți integral aici.